Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2023 / D1.1.8 Therapiestart astma met ICS bij SABA

D1.1.8 Therapiestart astma met ICS bij SABA

Indicator D1.1.8

Therapiestart astma met ICS bij SABA

Verkorte titelStart ICS bij SABA
OmschrijvingDeze indicator bepaalt het percentage patiënten met een tweede uitgifte van kortwerkende bètamimetica (SABA), die ook een inhalatiecorticosteroïd (ICS) hebben ontvangen. 
Doel

De score op deze indicator laat zien in hoeverre het herziene beleid wordt gevolgd. Hierbij wordt in de behandeling bij astma naast SABA ook met ICS gestart.

Onderbouwing

Binnen het actuele astmabeleid wordt geen start met SABA monotherapie meer aanbevolen bij patiënten bij wie de diagnose astma is gesteld. Daarom worden alleen patiënten met een tweede uitgifte SABA geïncludeerd. Bij een tweede uitgifte is de diagnose vaak gesteld.
De SFK beschikt niet over de reden van voorschrijven en selecteert daarom astma patiënten ook op basis van een jongere leeftijd:
· De NHG-standaard ‘Astma’ geldt voor personen vanaf 16 jaar
· COPD komt meestal vanaf 40 jaar voor

Keuzes bij het voorschrijven liggen in eerste instantie bij de arts. Echter, bij een goede gezamenlijke organisatie van zorg zullen afspraken gemaakt zijn tussen apothekers en huisartsen hoe de aanbevelingen van de nieuwe richtlijn opgevolgd kunnen worden.

KNMP-richtlijn astma

Berekening

 

Indicator

Teller: patiënten uit de noemer met een aflevering inhalatiecocorticosteroïden
Noemer: onder patiënten met een tweede uitgifte van SABA mono of combi

Patiëntenselectie

Inclusie: patiënten tussen 16 en 40 jaar
Exclusie: passanten

Defintities

 

Geneesmiddelen

Kortwerkende sympathicomimetica (SABA) mono:
• SABA mono: R03AC02 (Salbutamol), R03AC03 (Terbutaline)
• SABA combi met glucocorticosteroïden: R03AK13
• Middelen bij astma/COPD: R03
• Inhalatiecorticosteroïden (ICS): R03BA R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK10, R03AK11, R03AK12,  R03AK13, R03AK14

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2023

Aflevering

Verstrekking van een geneesmiddel(groep) in de rapportageperiode.

Tweede uitgifte

De aflevering volgend op een eerste uitgifte. De eerste uitgifte is een aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep middelen bij astma/COPD is geweest. Tevens was bij de eerste aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd.

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Type indicatorUitkomst van een zorgproces
Back to top