Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2023 / D1.3.8 Geen overgebruik SABA

D1.3.8 Geen overgebruik SABA

Indicator D1.3.8

Percentage gebruikers kortwerkende luchtwegverwijders met 1 aflevering per jaar

Verkorte titelGeen overgebruik SABA
OmschrijvingDeze indicator bepaalt het percentage gebruikers van kortwerkende bètamimetica (SABA) met slechts 1 aflevering SABA binnen alle patiënten met tenminste 1 SABA aflevering in de rapportageperiode.
Doel

De score op deze indicator laat zien welk percentage SABA gebruikers op basis van afleverdata dit middel waarschijnlijk te vaak gebruikt, omdat het astma niet voldoende onder controle is. Deze patiënten komen in aanmerking voor aanvullende farmaceutische zorg. 

Onderbouwing

Patiënten met meer dan 1 SABA aflevering per jaar gebruiken dit mogelijk te vaak. Overgebruik met aanvalsmedicatie wordt ontraden. aangezien deze alleen de symptomen bestrijden en niet de ontsteking tegengaan. Frequente benauwdheid dient daarom met inhalatiecorticosteroïden als onderhoudsmedicatie behandeld te worden. Indien dan nog steeds benauwdheid optreedt, is het goed het gebruik van de onderhoudsmedicatie met de patiënt te evalueren voor therapietrouw, inhalatietechniek etc.
De SFK beschikt niet over de reden van voorschrijven en selecteert daarom astma patiënten ook op basis van een jongere leeftijd:
· Vanaf 6 jaar kan bij kinderen de diagnose astma gesteld worden. Volgens de NHG-Standaard ‘‘Astma bij Kinderen” wijst een gebruik van luchtwegverwijders meer dan twee keer per week op onvoldoende astma controle.
· COPD komt meestal vanaf 40 jaar voor.

KNMP-richtlijn astma

Berekening

 

Indicator

Teller: patiënten uit de noemer zonder overgebruik
Noemer: patiënten met tenminste 1 aflevering SABA

Patiëntenselectie

Inclusie: patiënten tussen 6 en 40 jaar
Exclusie: passanten

Defintities

 

Geneesmiddelen

SABA: R03AC02 (Salbutamol), R03AC03 (Terbutaline)

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2023

Aflevering

Verstrekking van een geneesmiddel in de rapportageperiode

Overgebruik

Meer dan 1 aflevering SABA

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Type indicatorUitkomst van een zorgproces
Back to top