Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2023 / D3.4.7 Toelichting uitdroging start SGLT-2 bij diuretica gebruikers 70+ (noemer)

D3.4.7 Toelichting uitdroging start SGLT-2 bij diuretica gebruikers 70+ (noemer)

Indicator D3.4.7

Percentage diuretica gebruikers > 70 jaar met toelichting uitdroging bij start met SGLT-2 remmers (noemer)

Verkorte titelToelichting uitdroging EU SGLT2
OmschrijvingDeze indicator bepaalt het percentage diuretica gebruikers > 70 jaar dat een toelichting op het gevaar van uitdroging heeft ontvangen tijdens de initiële behandelfase van SGLT-2-remmers.
Doel

De score van deze indicator toont aan in hoeverre SGLT-2 gebruikers met een verhoogd risico op uitdroging informatie bij de start van de therapie hebben gekregen.  

Onderbouwing

Omdat het risico op uitdroging bij 70 plussers verhoogt is, is bij deze indicator voor deze groep gekozen. Gebruik van diuretica verhoogd het risico op uitdroging. Daarnaast kan uitdroging ook eerder optreden bij verminderde nierfunctie of hartfalen.
Uiteraard is het zinvol om deze toelichting ook op andere momenten dan een eerste uitgifte te worden gegeven..
Voor deze indicator vragen wij ter bewustwording voor het geven van deze voorlichting om 10 patiënten handmatig na te lopen, aangezien deze informatie nog niet routinematig en uniform gestructureerd wordt vastgelegd in apotheken.
De voorlichting aan patiënten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Er is bij verschillende instanties informatie of foldermateriaal voor patiënten beschikbaar. Zie bijvoorbeeld:
Folder nierstichting  
NHG Document Hitte
• KNMP-richtlijn Diabetes (herziene versie 2023)

Berekening

 

Indicator

Teller: Aantal patiënten uit de noemer die in de initiële behandelfase informatie hebben ontvangen over het gevaar van uitdrogen.
Noemer: 10 patiënten met een eerste uitgifte van SGLT-2 remmers en gelijktijdig gebruik van diuretica.

De teller dient u zelf te achterhalen. Een overzicht van patiënten voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Patiëntenselectie

Inclusie: ouder dan 70 jaar
Exclusie: Passant

Hiervoor kunt u een steekproef van 10 personen met een ‘eerste uitgifte‘ van een ‘SGLT-2-remmer‘ en gelijktijdig gebruik van diuretica uit nalopen. Bij minder dan 10 gevonden personen, kunt u alleen deze personen nalopen.

Defintities

 

Geneesmiddelen

SGLT-2-remmers: A10BK
Diuretica: C03

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2023

Aflevering

Verstrekking van een geneesmiddel in de rapportageperiode

Eerste uitgifte

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. 

Initiële behandelfase

Tussen de eerste en tweede uitgifte

Gebruiker

Op basis van een ‘aflevering’

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.

Gelijktijdig gebruik

Met een overlappende onafgebroken gebruiksperiode tussen ‘SGLT-2 remmer‘ en ‘diuretica‘ voor tenminste 10 dagen in de rapportageperiode.

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Type indicatorUitkomst van een zorgproces
Back to top