Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Basisset / KISS basisset 2023 / D3.3.7 Nierfunctie bekend bij eerste uitgifte SGLT-2-remmer (noemer)

D3.3.7 Nierfunctie bekend bij eerste uitgifte SGLT-2-remmer (noemer)

Indicator D3.3.7

Percentage patiënten met een eerste uitgifte van SGLT-2-remmers waarvan actuele informatie over de nierfunctie beschikbaar is (noemer)

Verkorte titelNierfunctie bij EU SGLT-2
OmschrijvingDeze indicator bepaalt het percentage patiënten met een eerste uitgifte van een SGLT-2-remmer met actuele beschikbare informatie over de nierfunctie.
Doel

De score op deze indicator toont aan in hoeverre voor starters met SGLT-2 remmers een actuele nierfunctiewaarde bekend is voor het monitoren van de juiste dosering.

Onderbouwing

Een SGLT-2 remmer mag niet gestart worden indien de nierfunctie <30 ml/min is. Indien gaandeweg de behandeling met de SGLT-2-remmer de nierfunctie daalt onder de 30 ml/min, kan het gebruik gecontinueerd worden, totdat nierfunctie vervangende behandeling geïndiceerd is.
Bij (dreigende) dehydratie en een nierfunctie < 60 ml/min, kan het tijdelijk staken van SGLT-2-remmers geïndiceerd zijn.

KNMP-richtlijn Diabetes (herziene versie 2023), NHG-Standaard Diabetes

Berekening

 

Indicator

Teller: aantal patiënten uit de noemer waarvoor informatie beschikbaar was over de actuele nierfunctie (actueel = niet ouder dan 13 maanden).
Noemer: 10 patiënten met een eerste uitgifte van een SGLT-2-remmer

De teller dient u zelf te achterhalen. Een overzicht van patiënten voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Patiëntenselectie

Exclusie: passant

U dient een steekproef van 10 personen met een ‘eerste uitgifte‘ van een ‘SGLT-2-remmer‘ na te lopen. Bij minder dan 10 gevonden personen, kunt u alleen deze personen nalopen.

Defintities

 

Geneesmiddelen

SGLT-2-remmers: A10BK

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2023

Aflevering

Verstrekking van een geneesmiddel in de rapportageperiode

Eerste uitgifte

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. 

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Type indicatorUitkomst van een zorgproces
Back to top