Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Metrics

Een metric bepaalt welk soort informatie u wilt opvragen of welk soort telling u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld een telling van het aantal verstrekkingen of het aantal patiënten. Hieronder vindt u een beschrijving van alle metrics-begrippen waarmee u een rapport samenstelt in SFK Select.

Klik op één van onderstaande begrippen voor de door SFK gehanteerde definitie.

Metrics (in SFK Select)Alle gegevens
delen*

Therapeutische
gegevens delen*

aantal DDD's

JaJa

aantal patiënten (apotheek)

JaJa

aantal patienten (cluster)

JaJa

aantal prestaties

JaJa

aantal verstrekkingen

JaJa

aantal verpakkingen

JaJa

doorgeleverde korting

JaNee

geleverde hoeveelheid middel

JaJa

GVS-bijdrage

JaNee

marge buiten-WMG (gedeclareerd)

JaNee

marge buiten-WMG (G-Standaard)

JaNee

materiaalkosten (gedeclareerd)

JaNee

materiaalkosten (G-standaard)

JaJa

omzet (gedeclareerd)

JaNee

omzet (G-Standaard)

JaNee

WMG-prestatiebedrag

JaNee

*geldt voor apotheken die gegevens delen in zowel groepen als clusters

Aantal DDD's

Het aantal verstrekte standaarddagdoseringen. Berekend door de afgeleverde hoeveeheid van het artikel uit het apotheekbestand te vermenigvuldigen met de DDD-waarde van één standaard 'hoeveelheid' conform de G-Standaard van Z-Index. Bijvoorbeeld: in de G-Standaard is opgenomen dat 1 tablet van middel X gelijk is aan 2 DDD. De apotheek heeft 10 tabletten afgeleverd, en daarmee heeft hij 20 DDD afgeleverd.

Aantal patiënten (apotheek)

Telling van het aantal patiënten in uw apotheek dat aan de selectiecriteria voldoet.

Aantal patiënten (cluster)

Telling van het aantal patiënten in uw cluster van apotheken, dat aan de selectiecriteria voldoet. Bent u een groep in plaats van een cluster, dan is de uitkomst van deze metric niet correct. Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met groepsgegevens.

Aantal prestaties

Telling van het aantal zorgprestaties dat u declareerde of bij de patiënt in rekening bracht. Bijvoorbeeld: 'eerste uitgifte gesprek' of 'instructie geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel'.

Aantal verstrekkingen

De SFK telt feitelijk verstrekkingen, geen voorschriften. Het betreft verstrekkingen van artikelen. Zorgprestaties tellen niet mee als verstrekking. Hiervoor is de metric 'aantal prestaties' opgenomen.

Aantal verpakkingen

Het aantal verstrekte verpakkingen op basis van de inkoophoeveelheid: 1x de inkoophoeveelheid = 1 verpakking.

Doorgeleverde korting

Het verschil tussen 'materiaalkosten (gedeclareerd)' en 'materiaalkosten (G-standaard)'. Dit is een berekend verschil, dat naast eventuele clawbackafspraken die u met uw verzekeraars gemaakt heeft, ook bijvoorbeeld historische-prijs afspraken bevat. In alle gevallen geldt: wij nemen de bedragen over zoals deze vanuit uw AIS naar de verzekeraar gaan, zonder rekening te houden met eventuele correcties achteraf.

Geleverde hoeveelheid middel

De verstrekte hoeveelheid van het afgeleverde geneesmiddel, conform het apotheekbestand. Gemeten in bijvoorbeeld aantal tabletten.

GVS-bijdrage

Het berekende verschil tussen de materiaalkosten (G-Standaard) en de GVS-limiet die in de G-Standaard vermeld staat. Het bedrag is excl. btw.

Marge buiten-WMG (gedeclareerd)

Het verschil tussen de 'materiaalkosten (G-Standaard)' en de in rekening gebrachte verkoopprijs die in het SFK bestand staat. Het bedrag is excl. btw.

Marge buiten-WMG (G-Standaard)

Dit is de theoretische marge op buiten-WMG artikelen volgens de G-Standaard. Het bedrag is excl. btw.

Materiaalkosten (gedeclareerd)

Dit zijn de geneesmiddelkosten zoals de apotheek deze aan de SFK doorgeeft. Het bedrag is excl. btw.

Materiaalkosten (G-Standaard)

De geneesmiddelkosten van het afgeleverde artikel conform de G-Standaard van Z-Index van de betreffende maand. Voor buiten-WMG geneesmiddelen bevat deze metric de INKOOPprijs uit de G-Standaard, EXCLUSIEF de marge. Het bedrag is excl. btw.

Omzet (G-Standaard)

Een optelling van de metrics 'materiaalkosten (G-Standaard)', 'WMG-prestatiebedrag' en 'marge buiten-WMG (G-Standaard)'. De omzet is inclusief een eventuele GVS-bijdrage. Het bedrag is excl. btw.

Omzet (gedeclareerd)

Een optelling van de metrics 'materiaalkosten (gedeclareerd)', 'WMG-prestatiebedrag' en 'marge buiten-WMG (gedeclareerd)'. De omzet is inclusief een eventuele GVS-bijdrage. Dit zijn dus de bedragen die de SFK vanuit de apotheek ontvangt. Het bedrag is excl. btw.

WMG-prestatiebedrag

Deze metric bevat data zoals de SFK die vanuit de apotheek ontvangt. In dit bedrag zijn ook de gedeclareerde of bij de patiënt in rekening gebrachte bedragen vanwege geleverde zorgprestaties opgenomen. Het bedrag is excl. btw.

Back to top