Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Patiëntgegevens / Aanmaken patiëntbestand in CGM Apotheek

Aanmaken patiëntbestand in CGM Apotheek

  • Ga in het hoofdmenu naar 'Rapportage' en vervolgens 'Rapport generator'.

Figuur 1:

 Figuur 2.1 plug-in

  • Selecteer een bestaande map of maak een nieuwe map aan waaronder het rapport wordt opgeslagen.
  • Kies voor 'Nieuw rapport' en selecteer de gegevensgroep (view) 'PatientApo'.
  • Neem achtereenvolgens minimaal de kolommen 'patientnr' en 'naam' op (let op: de volgorde is belangrijk, in de eerste kolom links moet het patientnr staan). Desgewenst kunnen nog meer gegevens opgenomen worden, zoals telefoonnummer. LET OP: kies maximaal 3 onderdelen. Een groter bestand wordt niet ge-uploaded.

Figuur 2:

 Figuur 2.2 plug-in

  • Sla het rapport op. Een default rapportnaam wordt voorgezet, maar deze kan ook worden gewijzigd in een zelf te bepalen naam. De volgende keer kan dit nieuwe rapport dan onder deze naam (in de betreffende map) worden geselecteerd ter uitvoer.
  • Om het rapport uit te voeren: kies voor uitvoer naar .txt bestand, en selecteer een ‘;’ in het veld 'Separator'. Kies voor 'Print'.
  • Het resultaat van het rapport staat nu met de defaultnaam (afgeleid van de rapportnaam) op de werkdirectory van de eigen organisatie (bijv. M:\Org1\Work\)

Figuur 3:

 Figuur 2.3 plug-in

  • Als u het programma “Patiëntgegevens tonen in SFK webrapportages” uitvoert, wordt naar deze bestandsnaam en locatie gevraagd.
  • Voer het rapport regelmatig opnieuw uit. Dit is bijvoorbeeld nodig als niet bij alle patiëntnummers namen komen te staan. Een nieuw rapport maken of bestaand rapport wijzigen is nodig als u andere patiëntkenmerken toegevoegd wilt hebben.

Indien u vragen heeft over bovenstaande stappen, neem dan contact op met de helpdesk van CGM.
Indien u vragen heeft over de plug-in, neem dan contact op met de helpdesk van de SFK.

 

Back to top