Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Winstdeling

In de Arbeidsvoorwaardenregeling Loondienst Apothekers van de KNMP staat in artikel 13 inzake de winstdeling de volgende passage:


WINSTDELING

Artikel 13
Werkgever en werknemer kunnen (schriftelijk) afspreken dat de werknemer deelt in de brutowinst van de apotheek. De werknemer ontvangt een toeslag in de vorm van een percentage van de brutowinst. De brutowinst is de omzet minus de inkoopwaarde. Partijen kunnen zelf invulling geven aan de regeling (bijvoorbeeld getrapt model).

De KNMP verwijst de werkgever en werknemer naar deze site van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waarop kengetallen over de gemiddelde apotheek staan. Deze kengetallen publiceert SFK ook jaarlijks in haar publicatie Data en feiten. Op basis hiervan kunnen werkgever en werknemer geheel vrijblijvend een berekening maken of een eventuele toepassing van de winstdeling aan de orde is en uitonderhandeld kan worden tussen werkgever en werknemer. De gegevens van de SFK houden geen verband met de eventuele werklast/druk in de apotheek.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

 

 

 

Back to top