Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes / Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2

 

Kernpunten

Wat heeft u nodig voor dit FTO

De IVM-module Diabetes mellitus type 2

Voor vragen 1 en 3 de FTO grafieken die horen bij Diabetes mellitus type 2

Selecteer voor de uitkomsten bij 1. FTO: het onderwerp Diabetes mellitus type 2
Beantwoord ook de overige voorselecties. Klik op Dossier uitvoeren.

 • Met het filter (rechts in beeld) selecteert u de verschillende vragen, de gewenste grafieken (met getallen) selecteert u onder Gebruikersaantallen (links in beeld)

Voor vraag 2 het SFK Select rapport verstrekkingen van bloedglucoseverlagende middelen

Patiëntlijsten

Direct naar Diabetes mellitus type 2 patiëntlijsten

Let op, vraag 2 heeft geen patiëntenlijst omdat dit rapport gemaakt is op basis van verstrekkingen

Algemene opmerking

Één persoon kan middelen uit meerdere geneesmiddelgroepen gebruiken.
Het totaal aantal gebruikers van de geneesmiddelgroepen samen kan
daardoor iets hoger uitvallen dan het totaal aantal unieke gebruikers

Specificaties vraag 1

Vraag 1 geeft de telling weer van het aantal nieuwe gebruikers* van bloedglucoseverlagende middelen (exclusief insulines) (zie onderstaande tabel) gemeten in de afgelopen 12 maanden

Specificaties vraag 1

Telling: aantal patiënten
Leeftijd patiënt: alle
Voorschrijver = huisarts
Meetperiode van het rapport: 24 maanden (patiënten die in de afgelopen 12 maanden bloedglucoseverlagend middelen hebben gekregen en dit in de voorafgaande 12 maanden niet hebben gekregen)

* een nieuwe gebruiker van bloedglucoseverlagende middelen is een gebruiker die in de voorafgaande 12 maanden niet eerder een bloedglucoseverlagend middel heeft gekregen (ATC-codes A10B)

Geselecteerde geneesmiddelen vraag 1

Bloedglucoseverlagende middelen exclusief insulines:

 • Metformine A10BA02 + A10BD
 • SU-derivaten A10BB + A10BD02
 • SGLT2-remmers A10BD15 + A10BD16 + A10BD20 + A10BD23 + A10BK
 • GLP1-agonisten A10BJ
 • DPP4-remmers A10BD07 + A10BD08 + A10BD10 + A10BD11 + A10BH
 • Acarbose A10BF
 • Repaglinide A10BX02
 • Pioglitazon A10BD05 + A10BG

 

Specificaties vraag 2

Vraag 2 geeft het aantal verstrekkingen weer van bloedglucoseverlagende middelen (zie onderstaande tabel) die in de afgelopen 12 maanden door de huisarts zijn gedaan

Specificaties vraag 2
Telling: aantal verstrekkingen
Leeftijd patiënt: alle
Voorschrijver = huisarts
Meetperiode: afgelopen 12 maanden

Geselecteerde geneesmiddelen vraag 2 

Bloedglucoseverlagende middelen exclusief insulines:

 • Metformine A10BA02 + A10BD
 • SU-derivaten A10BB + A10BD02
 • SGLT2-remmers A10BD15 + A10BD16 + A10BD20 + A10BD23 + A10BK
 • GLP1-agonisten A10BJ
 • DPP4-remmers A10BD07 + A10BD08 + A10BD10 + A10BD11 + A10BH
 • Acarbose A10BF
 • Repaglinide A10BX02
 • Pioglitazon A10BD05 + A10BG

Specificaties vraag 3

Vraag 3 geeft de telling weer van het aantal patiënten die in de afgelopen 12 maanden een SU-derivaat (zie onderstaande tabel) verstrekt hebben gekregen van de huisarts

Specificaties vraag 3

Telling: aantal patiënten
Leeftijd patiënt: alle
Voorschrijver = huisarts
Meetperiode van het rapport: 12 maanden

Geselecteere geneesmiddelen vraag 3 

SU-derivaten:

 • Glibenclamide A10BB01 + A10BD02
 • Tolbutamide A10BB03
 • Gliclazide A10BB09
 • Glimepiride A10BB12

Geselecteere geneesmiddelen vraag 3 ATC-code
SU-derivaten:
Glibenclamide A10BB01 + A10BD02
Tolbutamide A10BB03

 

 

Back to top