Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes

Diabetes

I_A1a Stap 1 Diabetes zonder HVZ risico: Start met metformine
I_A1b Stap 1: zonder HVZ risico: Start met metformine
I_A2a Stap 2 zonder hVZ SU derivaten
I_A2b Stap met HVZ metformine
I_A3a Stap 3 zonder HVZ met >=3 middelen zonder SGLT2 remmer
I_A3b Stap met HVZ GLP1 agonisten
I_A4 Geen glibenclamide bij gebruik van SU derivaten
I_B1 Geen gelijktijdig gebruik van ACE remmer en AT2 antagonist
I_B2 Gebruik van een RAAS remmer als antihypertensivum
I_B3 Geen gebruik ns-betablokkers bij diabetes patienten
I_B4 Niet te vroeg stoppen met antilipaemica
I_C1 Antilipaemica bij diabetes
I_C2 Maagbescherming bij ns-NSAID's
F_A1 a en b Behandeling nieuwe gebruikers diabetesmedicatie zonder HVZ risico
F_A2 Welke geneesmiddelen schrijft de huisarts voor aan alle gebruikers van diabetesmedicatie?
F_B1 a en b: Welke patiënten met diabetes mellitus type 2 krijgen secundaire preventie?
F_C1 Welk SU derivaat schrijft de huisarts voor?
F_D1 Welke (middel)langwerkende insulines gebruiken patiënten?
F_D2 Welk insuline glargine gebruiken patiënten?
F_D3 Welk insuline aspart gebruiken patiënten?
F_D4 Welke insuline lispro gebruiken patiënten?
Diabetes mellitus type 2
Doelmatig insulinegebruik
S_A1 Aandacht voor startende patienten met diabetes middelen
S_A2 Insulinegebruikers met een wissel tussen origineel en biosimilar
S_A3 Diabetespatienten die na een eerste uitgifte niet tijdig terug komen
S_A4 Aandacht voor 6 maandelijke evaluatie na start van DPP4- remmers, GLP1-agonisten of SGLT-2 remmers
S_B1 SGLT-2-remmers voor Diabetespatienten met cardiovasculaire risicofactoren
S_B2 Aandacht voor schimmelinfecties bij SGLT-2 remmers
S_C1 Aandacht voor preventie met antilipaemica bij diabetespatiënten jonger dan 70 jaar
S_C2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antilipaemica
S_C3 Aandacht voor stoppen met antilipaemica op hogere leeftijd
S_D1 Aandacht voor preventie met antihypertensiva bij diabetespatiënten jonger dan 70 jaar
S_D2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antihypertensiva
S_D3 Aandacht voor stoppen met antihypertensiva op hogere leeftijd
S_E1 Aandacht bij gebruik van orale glucocorticosteroïden in combinatie met bloedglucoseverlagende middelen exclusief insulines
S_E2 Aandacht bij gebruik van orale glucocorticosteroïden in combinatie met insulines
Back to top