Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes / S_D3 Aandacht voor stoppen met antihypertensiva op hogere leeftijd

S_D3 Aandacht voor stoppen met antihypertensiva op hogere leeftijd

S_D3Aandacht voor stoppen met antihypertensiva op hogere leeftijd
Verkorte omschrijvingStoppen met antihypertensiva >=70 jaar
DoelEvalueren of oudere diabetespatiënten mogelijk kunnen stoppen met het antihypertensivum.
PatiëntenoverzichtHier worden alle gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen en GLP-1 analoga van 70 jaar of ouder getoond, die met tevens een aflevering van een antihypertensivum in de rapportagemaand of de voorafgaande 3 maanden hebben gehad. Het overzicht toont de laatste afleverdata voor de geneesmiddelgroepen van antihypertensiva.
OnderbouwingDe KNMP-richtlijn Diabetes Type 2, 2023: 2.5 Patiëntenbegeleiding: voor de groep ouderen boven de 70 jaar worden landelijke kennisdocumenten met criteria ontwikkeld wanneer het minderen of stoppen van medicatie geïndiceerd is.  
BEREKENING
Patiëntenselectie

Inclusie

  • Patiënten met gebruik van bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines
  • Patiënten met een aflevering van een antihypertensivum in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
  • Leeftijd >70 jaar


Exclusie

  • Passanten
DEFINITIES
Geneesmiddelen
  • Bloedglucose verlagende middelen excl. insulines: A10B

 

      Antihypertensiva:
      Diuretica:
      C03A (low ceiling diuretica, thiaziden), C03EA (low ceiling diuretica met kaliumsparende middelen)


      Bètablokker:
      C07AB (selectieve beta-blokkers), C07BB (selectieve bètablokkers met thiaziden)

      Calciumantagonisten:
      C08CA (Dihydrpyiridinederivaten), C08D (selectieve calciumantagonisten), C08G (Calciumantagonisten met diuretia),

      RAS-remmer: C09 

RapportageperiodeAfgelopen maand
TOELICHTING
AfleveringVerstrekking van een geneesmiddel(groep) in de rapportageperiode
Gebruik bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van een aflevering in de rapportageperiode of de voorgaande 12 maanden.

Aflevering antihypertensivaVerstrekking van een antihypertensivum in de rapportageperiode of de voorgaande 3 maanden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers van een bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op het niveau van de werkzame stof corrigeren voor overlappende afleveringen Dat wil zeggen: Als een patiënt eerder terugkomt voor een nieuwe verstrekking wordt de overlap in gebruik gecorrigeerd door de nieuwe verstrekking achter de vorige verstrekking te leggen.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, zijn standaard 30 dagen als gebruiksperiode aangehouden.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
Back to top