Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes / I_A3a Stap 3 zonder HVZ met >=3 middelen zonder SGLT2 remmer

I_A3a Stap 3 zonder HVZ met >=3 middelen zonder SGLT2 remmer

 

OMSCHRIJVINGI_A3a Stap 3 zonder HVZ risico: Percentage gebruikers van minimaal 3 antidiabetica zonder SGLT2 remmer
Verkorte titelI_A3a Stap 3 zonder hVZ met >=3 middelen zonder SGLT2 remmer
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
Medicatie
 • Biguaniden: B10BA
 • Metformine: B10BA02
 • SU derivaten: A10BB
 • Fixe combinatie preparaten: A10BD
 • Alfa-glucodisdaseremmers (Acarbose): A10BF
 • Thiazolidinedionen: A10BG
 • DPP-4 remmers: A10BH
 • GLP1 agonisten: A10BJ
 • SGLT-2 remmers: A10BK
 • Overig (repaglinde etc): A10BX
 • Insuline: A10A
 • Insulines middel / langwerkend: A10AC, A10AD, A10AE
  • Nitraten: C01DA
  • Trombocyten Aggregatie Remmers, excl. heparine (TAR): B01AC
  • Lisdiuretica: C03C
  • RAS-remmers: C09
  • Antilipaemica: C10
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
GebruikerMet een gecorrigeerde gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 3 maanden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, worden er standaard 30 dagen aangehouden.
Gelijktijdig gebruikOverlappende gecorrigeerde gebruiksperiode van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 14 dagen in de rapportageperiode
Gebruiker >=3 diabetes middelenGebruik van minimaal 3 geneesmiddelgroepen bloedglucose verlagende middelen, waarbij insulines als aflevering zijn mee geteld.
Angina PectorisMinimaal 2 afleveringen van nitraten in de afgelopen 18 maanden, waarvan minimaal 1 in de afgelopen 12 maanden
Myocardinfarct, TIA of beroerteMinimaal 2 afleveringen van TAR in de afgelopen 24 maanden
HartfalenGelijktijdig gebruik van lisdiuretica en RAS remmers
Verhoogd cholesterolMinimaal 2 afleveringen van antilipaemica in de rapportageperiode.
Hoog cardiovasculair risicoPatiënten met Angina pectoris of Myocardinfarct, TIA of beroerte, “Hartfalen of verhoogd cholesterol.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesInclusie: geen hoog cardiovasculair risico Exclusie: Passant

A: gebruiker van minimaal 3 diabetesmiddelen
B: gebruikers uit A zonder gebruik van SGLT-2 remmers
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
OnderbouwingKNMP richtlijn Diabetes Mellitus 2019. https://www.knmp.nl/richtlijnen/diabetes-mellitus NHG-standaard M01 Diabetes Mellitus type 2 2018 met laatste aanpassingen van november 2021. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes mellitus type-2

 

 

 

 

Back to top