Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes / S_C2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antilipaemica

S_C2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antilipaemica

S_C2Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antilipaemica 
Verkorte omschrijvingTherapietrouw antilipaemica
OmschrijvingPatiënten < 70 jaar met non-insuline bloedglucoseverlagende middelen in de afgelopen maand die minder dan 80% therapietrouw met antilipaemica halen.
DoelBorgen dat diabetespatienten jonger dan 70 jaar de antilipaemica voldoende therapietrouw gebruiken (een gebruiksperiode afgedekt voor tenminste 80% met medicatie). 
Patiëntenoverzicht

Alle gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen en GLP-1 analoga <70 jaar zijn geselecteerd, die ook antilipaemica gebruiken in de rapportagemaand of de voorafgaande 12 maanden, en die voor het voorafgaande jaar een therapietrouw percentage onder 80% hebben.  Wij selecteren hier alleen diabetespatiënten die ook al 13 maanden geleden bloedglucoseverlagende middelen hebben gebruikt, om de therapietrouw met antilipaemica te relateren aan de periode van de diabetesbehandeling.

Voor deze worden getoond de artikelnaam van het laatst afgeleverde antilipaemicum, het berekende percentage therapietrouw en de laatste afleverdatum.
Onderbouwing

De KNMP-richtlijn Diabetes type 2 2023: 2. Farmaceutische zorg diabetes pagina 7: multidisciplinaire zorg gericht op de bevordering en ondersteuning van zelfmanagement, draagt bij aan een verbeterde leefstijl en therapietrouw en daardoor aan een betere bloedglucose-, bloeddruk- en lipidenregulatie. 

BEREKENING
Patiëntenselectie

Inclusie

  • Patiënten < 70 jaar
  • Patiënten met gebruik van bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines in de afgelopen 13 maanden en in de rapportagemaand
  • Patiënt met een aflevering van een antilipaemicum in de rapportageperiode of de voorafgaande 12 maanden en een therapietrouw percentage <80%

Exclusie

  • Passanten
DEFINITIES
Geneesmiddelen
  • Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines: A10B
  • Antilipaemica: C10
RapportageperiodeAfgelopen maand
TOELICHTING
AfleveringVerstrekking van een geneesmiddel(groep) in de rapportageperiode
GebruikAflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers van een bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op het niveau van de werkzame stof corrigeren voor overlappende afleveringen. Dat wil zeggen: Als een patiënt eerder terugkomt voor een nieuwe verstrekking wordt de overlap in gebruik gecorrigeerd door de nieuwe verstrekking achter de vorige verstrekking te leggen.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, zijn standaard 30 dagen als gebruiksperiode aangehouden.
Therapietrouw percentageVanaf de eerste aflevering van een antilipaemicum in het aan de rapportagemaand voorafgaande jaar wordt het percentage dagen berekend met geneesmiddelgebruik. Hiervoor worden in de noemer de dagen bepaald van de eerste aflevering in het aan de rapportagemaand voorafgaande jaar tot het einde van de rapportagemaand. Voor de teller worden de dagen opgeteld, waarvoor op basis van verstrekkingen en daggebruik een geneesmiddel beschikbaar was voor de periode zoals bepaald in de noemer.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
Back to top