Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Diabetes / S_D2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antihypertensiva

S_D2 Aandacht voor gebrekkige therapietrouw met antihypertensiva

S_D2AANDACHT VOOR STARTENDE PATIENTEN MET DIABETES MIDDELEN
Verkorte omschrijvingTherapietrouw antihypertensiva
DoelBorgen dat diabetespatiënten jonger dan 70 jaar de antihypertensiva voldoende therapietrouw gebruiken (een gebruiksperiode afgedekt voor tenminste 80% met medicatie). 
Patiëntenoverzicht

Alle gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen en GLP-1 analoga <70 jaar zijn geselecteerd, die ook antihypertensiva gebruiken in de rapportagemaand of de voorafgaande 12 maanden, en die voor het voorafgaande jaar een therapietrouw percentage onder 80% hebben.  Wij selecteren hier alleen diabetespatiënten die ook al 13 maanden geleden bloedglucoseverlagende middelen hebben gebruikt, om de therapietrouw met antihypertensiva te relateren aan de periode van de diabetesbehandeling.

Voor deze worden getoond de artikelnaam van het laatst afgeleverde antihypertensivum, het berekende percentage therapietrouw en de laatste afleverdatum.
OnderbouwingDe KNMP-richtlijn Diabetes type 2 2023: 2. Farmaceutische zorg diabetes pagina 7: multidisciplinaire zorg gericht op de bevordering en ondersteuning van zelfmanagement, draagt bij aan een verbeterde leefstijl en therapietrouw en daardoor aan een betere bloedglucose-, bloeddruk- en lipidenregulatie.
BEREKENING
Patiëntenselectie

Inclusie

 • Patiënten < 70 jaar
 • Patiënten met gebruik van bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines in de afgelopen 13 maanden en in de rapportagemaand
 • Patiënten met een aflevering van een antihypertensivum in de rapportageperiode of de voorafgaande 12 maanden en een therapietrouw percentage <80%

 

Exclusie

 • Passanten
DEFINITIES
Geneesmiddelen
 • Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines: A10B
 • Antihypertensiva:

  Diuretica:
  C03A (low ceiling diuretica, thiaziden), C03EA (low ceiling diuretica met kaliumsparende middelen)

  Bètablokkers:

       C07AB (selectieve beta-blokkers), C07BB (selectieve bètablokkers met thiaziden)

       Calcium-antagonisten:
       C08CA (Dihydrpyiridinederivaten), C08D (selectieve calciumantagonisten), C08G (Calciumantagonisten met diuretia),

       RAS-remmers: C09

RapportageperiodeAfgelopen maand
TOELICHTING
AfleveringVerstrekking van een geneesmiddel(groep) in de rapportageperiode.
Aflevering antihypertensivaVerstrekking van een antihypertensivum in de rapportageperiode of de 12 hieraan voorafgaande maanden.
Gebruik bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode en met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de 12 maanden daarvoor, op basis van een aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 15 maanden.

Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers van een bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op het niveau van de werkzame stof corrigeren voor overlappende afleveringen. Dat wil zeggen: Als een patiënt eerder terugkomt voor een nieuwe verstrekking wordt de overlap in gebruik gecorrigeerd door de nieuwe verstrekking achter de vorige verstrekking te leggen.
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, zijn standaard 30 dagen als gebruiksperiode aangehouden.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.
Back to top