Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Matrix / KISS Matrix 2023 / DM_4 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer

DM_4 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer

OmschrijvingPercentage diabetes type 2 patiënten, dat met meerdere antihypertensiva worden behandeld, en hierbij een RAAS-remmer gebruikt
RichtlijnDiabetes
RapportageperiodeAfgelopen 12 maanden
Medicatie
  • Orale bloedglucoseverlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)
  • Antihypertensiva: C02
  • Diuretica: C03
  • Bètablokkers: C07
  • Calciumantagonisten: C08
  • RAAS-remmer: C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden.
GebruikerMet gebruik in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Standaard gebruiksperiodeIndien geen daggebruik is geregistreerd wordt de gebruiksperiode standaard gezet op 30 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeVoor de ‘gebruikers’ worden de gebruiksperioden van de geneesmiddelen op het niveau van de ‘geneesmiddelgroep gecorrigeerd voor overlappende ‘afleveringen’.
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’ van de ‘gebruiker’ ‘orale bloedglucose verlagende middelen’ en twee bloeddrukverlagende geneesmiddelgroepen (uit de groep ‘antihypertensiva’ of ‘Diuretica’ of ‘Bètablokkers’ of ‘RAAS-remmers’) voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
Selecties
  • A: ‘Tegelijkertijd gebruiker’.
  • B: Patiënten uit ‘A’ met ‘gebruik’ van een ‘RAAS-remmer’ voor tenminste 10 dagen onafgebroken.
PercentageB/A boven of gelijk aan de ondergrens van 81%
StreefwaardeRichting 100%
ToelichtingIndien patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld worden met meerdere antihypertensiva , dient één antihypertensivum uit de groep van remmers van het Renine Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS) te zijn.

 

 

 

 

Back to top