Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / KISS Matrix / KISS Matrix 2023

KISS Matrix 2023

AC_1 Therapiestart astma met ICS bij SABA
AC_2 Start met poederinhalator in plaats van dosisaerosol
AC_3 Geen overgebruik luchtwegverwijders bij astma
AC_4 Voldoende therapietrouw astma patienten met ICS
AC_5 Geen overdosering ICS bij kinderen (1 tot en met 18 jaar)
AC_6 Geen overbodig ICS bij COPD
AC_7 LABA met ICS bij astma
AC_8 Geen stootkuren bij inhalatiemedicatie
AC_9 Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
AC_10 Beschikbaarheid nieuwe voorzetkamers bij dosisaerosolen binnen 18 maanden
AC_11 Geen gebruik verschillende inhalatortypes naast elkaar
AC_12 Omzetten gebruikers dosisaerosol naar poederinhalator
Antimicro_1 Derde generatie chinolonen vermijden
Antimicro_2 Coumarines zonder co-trimoxazol
Antimicro_3 Coumarines zonder miconazol
Antimicro_4 Digoxine zonder macrolide, itraconazol of ketoconazol
Antimicro_5 Carbamazepine zonder macroliden, cimetidine of antimycotica
Antimicro_6 Pimozide zonder macroliden, antimycotica of antivirale middelen
Antimicro_7 Anti-arrhytmica zonder macroliden, antimycotica of antivirale middelen
CVRM_1 Thrombocytenaggregatieremmers bij nitraten
CVRM_2 Hart- en vaatziekten met cholesterolverlagers
CVRM_3 Geen suboptimale behandeling met NSAIDs bij ischemische hartziekten
CVRM_4 Geen cardiovasculaire risicofactoren bij ns-NSAIDs (excl naproxen of ibuprofen)
CVRM_5 Geen cardiovasculaire risicofactoren bij etoricoxib
CVRM_6 Geen combinatie van PD-5 remmers met nitraten
CVRM_7 Geen combinatie van coumarines met DOACs
CVRM_8 Juiste dosering digoxinegebruikers > 70 jaar
CVRM_9 Geen gelijktijdig gebruik ACE-remmer met AT2-antagonist
Dep_1 Benzodiazepinen niet chronisch gebruikt
Dep_2 Antidepressiva niet vroegtijdig gestopt
Dep_3 Niet-langwerkende hypnotica bij chronisch gebruik
Dep_4 SSRI gebruik korter dan 24 maanden
Dep_5 Slaapmiddelen minder of gelijk aan 20 dagen
Dep_6 Paroxetine zonder ritonavir
Dep_7 Hogere verhouding nortriptyline t.o.v. amitriptyline bij patiënten van 65 jaar of ouder
DM_1 Metformine als eerste keuze bij diabetes type 2
DM_2 Antilipaemica bij diabetes
DM_3 Diabetes type 2 patiënten met een RAAS-remmer zonder combinatie van een ACE-remmer en ARB
DM_4 Diabetes type 2 patiënten behandeld met 2 of meer antihypertensiva waaronder een RAAS-remmer
DM_5 Geen gibenclamide bij diabetes > 70 jaar
DM_6 Diabetes patiënten met risicofactoren behandeld met SGLT-2-remmers
DM_7 Diabetespatiënten, die niet voortijdig stoppen na een start met antilipaemica
Doel_1 Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID
Doel_2 Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR
Doel_3 Geen doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroid
Doel_4 Ouderen met maximaal twee antihypertensiva
GDV_1 GDV-patiënten zonder doorgebruik van protonpompremmers na stoppen van NSAIDs
MBW_1 Indifferente crème bij start met dermale corticosteroïden
MBW_2 Geen gelijktijdig gebruik van metoclopramide met levodopa
Osteo_1 Corticosteroïden met botstructuur en botmineralisatiebeïnvloedende middelen
Osteo_2 Corticosteroïden met calcium en vitamine D
P_1 Maagbescherming bij ns-NSAID
P_2 Maagbescherming bij TAR of Coxibs
P_3 Laxantia bij opioïden
P_4 Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 3 aanvallen per maand)
P_4a Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 2 aanvallen per maand)
P_4b Geen overbehandeling triptanen (o.b.v. 1 migraine aanval per maand)
P_5 Foliumzuur bij methotrexaat
P_6 Maagprotectie bij COXIBS met TAR
P_7 NSAID gebruik zonder hartfalen
P_8 Geen combinatie van methotrexaat met cotrimoxazol of trimethoprim
P_9 Geen NSAIDs bij RAS remmers met risico op hyperkaliaemie
P_10 Geen monotherapie snelwerkende opioïden
Vrouw_1 Gebruik HST bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of > 52 jaar
Vrouw_2 Geen hormonale anticonceptie bij vrouwen > 52 jaar
Vrouw_3 Starten met 2de generatiepil hormonale anticonceptiva
Vrouw_4 Geen langdurig antibiotica gebruik door vrouwen bij urineweginfecties
ICS 1-18 jaar
Inhalatiecorticosteroïden (ICS) voor kinderen van 1-18 jaar: middelen en doseringen
Back to top