Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Management / Convenantmonitor

Convenantmonitor

De convenantmonitor geeft inzicht in de elementen die afgesproken zijn in het convenant tussen KNMP, ZN, de Bogin en de minister van Volksgezondheid. Met name de substitutietabel is ook op dit moment nog goed bruikbaar.
Kernpunten:
Ontwikkeld door:SFKPatiëntenkoppeling:nee
Geschikt voor:monitoringGroepsfunctionaliteit:niet mogelijk
Benodigde gegevenshistorie:1 maandAbonnement nodig:nee

Met de convenantmonitor kunt u het effect van de prijsverlagingen die voortvloeien uit het convenant en de resultaten van uw substitutie-inspanningen van maand tot maand volgen.

De convenantmonitor bestaat uit 3 onderdelen:

  • Prijsontwikkeling
  • Op basis van de in de G-Standaard geregistreerde leveranciersprijzen (de zogeheten apotheekinkoopprijs (AIP)) kunt u voor uw apotheek de effecten van eventuele prijsverlagingen volgen
  • Laagste prijsratio
  • Op basis van de prescriptiecode in de G-Standaard (de zogeheten PRK) wordt bepaald in hoeverre het prijsniveau van de via uw apotheek afgeleverde geneesmiddelen afwijkt van het theoretisch laagste prijsniveau. Een PRK-cluster bestaat uit artikelverpakkingen van geneesmiddelen met dezelfde stof, dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische toedieningsvorm, dezelfde toedieningweg en – indien van toepassing – dezelfde hulpstoffen en hulpmaterialen. Voorbeeld: Een Laagste prijsratio van 3% geeft aan dat het gemiddelde prijsniveau van de door uw apotheek verstrekte receptgeneesmiddelen 3% boven het theoretisch laagste prijsniveau ligt. Indien de SFK van voldoende apotheken de SFK-bestanden heeft ontvangen, kunt u uw laagste prijsratio vergelijken met het landelijk gemiddelde. De 10%/90%-percentielscores geven een indicatie van de minimale en maximale substitutiescores die in de praktijk door individuele apotheken gerealiseerd worden. De weergegeven landelijke referentiecijfers kunnen in de loop van de tijd variëren met de omvang van de steekproef. U kunt de laagste prijsratio van uw apotheek als geheel volgen, als ook de laagste prijsratio van de 10 huisartsen van wie u in de betreffende maand de meeste recepten hebt ontvangen
  • Substitutietabel
  • Op basis van de in de G-Standaard geregistreerde leveranciersprijzen (de zogeheten apotheekinkoopprijs (AIP)) kunt u analyseren welke substituties het hoogste besparingsrendement opleveren.

Bekijk de rapportage Convenantmonitor

Back to top