Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Patiëntenzorg / Uitgifte gemist

Uitgifte gemist

Deze rapportage ondersteunt apothekers bij het selecteren en monitoren van patiënten die niet zijn geweest voor hun tweede of derde uitgifte.
OMSCHRIJVINGPatiënten die in de afgelopen 3 maanden zijn gestart met chronische medicatie en voor een eerste of tweede uitgifte in uw apotheek geweest zijn, maar nog niet teruggekomen zijn voor hun daarop aansluitende vervolguitgifte. Deze rapportage helpt u bij het adequaat begeleiden van patiënten die starten met chronische medicatie.

Rapportageperiodeafgelopen 3 maanden (90 dagen)
Medicatie

Chronische medicatie:

Antidepressiva:
N06A

Antilipaemica:
C10
- Alleen C10AX09 mag gelijktijdig met de andere statines gebruikt worden.

Bètablokkers: 
C07
- met uitzondering van gebruikers van C07AA05 met afleveringen van 15 stuks en minder

Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines: 
A10B
- met uitzondering van injecties (farmaceutische vorm 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552 of 559).

Botstructuur en botmineralisatiebeïnvloedende middelen (Bisfosfonaten):
M05B en G03XC01
- met uitzondering van M05BA02, M05BA08, M05BB02, M05BX03, M05BX04, GPK 123072 en 114308.

Calciumantagonisten:
C08

Directe orale anticoagulantia (DOACs):
B01AE en B01AF
- met uitzondering van kortdurend gebruik (minder dan 38 dagen per gebruiksperiode).

  • Voor dabigatran (B01AE07) en rivaroxaban (B01AF01) zijn alleen gebruikers van >=1 DDD geïncludeerd. Deze dagdosering wijkt af van de dosering voor kortdurend gebruik. Voor de andere DOACs kon op basis van dagdosering geen onderscheid gemaakt worden tussen kortdurend en langdurend gebruik.
  • Patiënten die binnen het rapportagejaar overstappen op vitamine K of trombocytenaggregatieremmers worden uitgesloten.

Hartglycosiden:
C01A

'High-ceiling’ diuretica (Lisdiuretica): 
C03C

Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (RAS-remmers): 
C09

Spironolacton: 
C03DA01

Vasodilatantia voor chronisch gebruik: 
C01D
- met uitzondering van C01DA en de toedieningsweg ‘sublinguaal’ (121) en ‘oromucosaal’ (34)

 Trombocytenaggregatieremmers (TARs):
B01AC
- Patiënten die binnen het rapportagejaar overstappen op vitamine K of directe orale anticoagulantia worden uitgesloten.

UitgiftesoortVervolguitgifte na 1e en/of 2e uitgifte.
Andere middelen gehaaldGebruikers die na afloop van de berekende gebruiksperiode van de 1e of 2e uitgifte van de chronische medicatie geen vervolgmedicatie hebben opgehaald, maar wel in uw apotheek zijn geweest om andere middelen op te halen OF helemaal niet in uw apotheek terug zijn geweest.
Therapie gestart1. gebruikers die voor het eerst (in 15 maanden) een middel uit de geneesmiddelgroep kregen
2. gebruikers die eerder (in de meetperiode van 15 maanden) een ander middel kregen, maar naar een nieuw middel uit dezelfde geneesmiddelgroep overstapten.
Algemene definities
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode, zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van een middel uit die geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was niet langer dan 30 dagen. Ook was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd.
Tweede uitgifteAflevering van de geneesmiddelengroep na de eerste uitgifte.
Vervolg uitgifteAflevering na de eerste en tweede uitgifte.
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Berekende gebruiksperiodeBerekend op basis van de verstrekte hoeveelheid in combinatie met het door de apotheker ingevulde daggebruik (DDD)

 

 

 

Back to top