Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Management / Chronische en zorgintensieve patiënten (SFK Select)

Chronische en zorgintensieve patiënten (SFK Select)

Kernpunten
OnderwerpManagement
Abonnement nodig

ja

Benodigde gegevenshistorie

12 maanden

Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: nee

Bekijk de rapportage Chronische en zorgintensieve patiënten (SFK Select)

Op welke vragen krijgt u een antwoord?

  1. Hoeveel incidentele, chronische en zorgintensieve patiënten heeft u in uw apotheek?
  2. Hoe staan deze in verhouding tot elkaar en tot de rest van Nederland?

 

Toelichting

Samenwerking Service Apotheek
Het SFK rapport ‘Chronische en zorgintensieve patiënten’ is een samenwerking met Service Apotheek en vloeit voort uit het KNMP rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’, ook wel bekend onder het rapport ‘Dynamo’.

Ken uw zorgintensieve patiënten
Met de vergrijzing in Nederland melden zich de komende jaren aan de apotheekbalie patiënten die intensieve farmaceutische zorg behoeven. Dit heeft consequenties voor het werk en de rol van de apotheker. Daarom is het van belang dat de apotheker met name zijn zorgintensieve patiënten goed kent. Het nieuwe SFK rapport ‘Chronische en zorgintensieve patiënten’ brengt uw patiënten onder in drie categorieën: incidentele, chronische en zorgintensieve. De verdeling in de apotheek is afgezet tegen het landelijk gemiddelde en er is een uitsplitsing per huisarts opgenomen in het rapport.

Typering van patiënten
Hoeveel incidentele, chronische en zorgintensieve patiënten heeft u in uw apotheek? Hoe staan deze in verhouding tot elkaar en de rest van Nederland? Is er een groot verschil bij uw voorschrijvers? Past u op basis van deze cijfers werkprocessen aan? Bijvoorbeeld door het automatiseren van chronische medicatie door het (meer) aanbieden van herhaalservice?

En bent u daarmee voorbereid op de toekomst? Het aantal patiënten van een apotheek dat vijf of meer chronische geneesmiddelen gebruikt, zogenoemde polyfarmacie patiënten, zal de komende jaren flink stijgen: van 2016 tot 2035 stijgt het aandeel polyfarmacie patiënten van een apotheek bijna 30%*.

Meer informatie: website IVM.
In de rapportage kunt u maximaal 10 huisartsen tegelijk selecteren; de cijfers worden per arts berekend.

Nu abonneren

Chronische en zorgintensieve patiënten (SFK Select)

Back to top