Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Patiëntenzorg / Polyfarmacie

Polyfarmacie

Deze rapportage ondersteunt apothekers bij het opsporen en screenen van patiënten die 5 of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken – de zogenaamde polyfarmacie patiënten – bij wie één of meer actuele aandachtspunten in de farmacotherapie spelen. Deze aandachtspunten corresponderen met de onderwerpen uit de KISS-matrix (link naar KISS-infopagina). Hiermee kunt u patiënten selecteren die voor een medicatiebeoordeling in aanmerking komen of op een andere manier baat kunnen hebben bij extra zorg en aandacht van de apotheker.
Kernpunten
OnderwerppatiëntenzorgAbonnement nodigja
Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)

27 maanden
(12 maanden)

Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: nee

 

Bekijk de rapportage Polyfarmacie
Nu abonneren

Abonnementsvoorwaarden 
In deze rapportage kunt u patiëntgegevens koppelen aan de patiëntnummers
Prijzen

Toelichting

Deze rapportage is een hulpmiddel voor het opsporen van polyfarmaciepatiënten met aandachtspunten van suboptimaal geneesmiddelgebruik in de meest actuele maand (of een maand naar keuze). Deze aandachtspunten corresponderen met de onderwerpen uit de KISS-matrix (link naar KISS-infopagina) en kunnen dus gebruikt worden om uw KISS-indicatorscores te verbeteren.

De aandachtspunten zijn onderverdeeld in drie groepen:

•           START: dit zijn aandachtspunten waarbij de start van een middel gewenst is.

•           STOPP: hierbij is juist het stoppen van een middel de gewenste actie.

•           SIGNAAL: dit zijn aandachtspunten voor mogelijk suboptimaal geneesmiddelgebruik, waarbij er naast aflevergegevens aanvullende informatie nodig is om zeker te weten of er sprake is van suboptimaal geneesmiddelgebruik.

Als u een cluster vormt met andere apotheken, kunt u ook een overzicht van polyfarmaciepatiënten voor het cluster opvragen.

De rapportage geeft de cijfers weer over de meest recente maand. U kunt met behulp van een drop down-menu zelf een andere maand kiezen.

Werkwijze:

In een eerste selectieronde is het mogelijk om een lijst met patiënten te genereren waarbij recentelijk minimaal één van de aangevinkte aandachtspunten van toepassing was. In een tweede stap kan deze selectie verfijnd worden door alleen te kijken naar de patiënten waarvoor alle aangevinkte aandachtspunten gelijktijdig golden of patiënten waarvoor minimaal een x-tal aandachtspunten tegelijk van toepassing waren.

Alle selecties zijn ook te maken voor een bepaalde zorgverzekeraar, huisarts of populatie van een bepaalde leeftijd.

In het FPZ-rapport is in één oogopslag te zien hoeveel patiënten in uw apotheek per aandachtspunt gesignaleerd zijn in de afgelopen maand respectievelijk de maanden daarvoor.

 

 

Back to top