Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Patiëntenzorg / Therapietrouw toelichting

Therapietrouw toelichting

De rapportage geeft apothekers inzicht in de mate van therapietrouw van een aantal chronisch te gebruiken geneesmiddelengroepen, gespiegeld aan landelijke cijfers, en brengt patiënten in beeld die mogelijk niet optimaal worden behandeld.
Kernpunten
OnderwerppatiëntenzorgAbonnement nodig

ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)
24 maanden
(12 maanden)
Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: ja maar zonder patiëntenlijsten

 

Bekijk de rapportage Therapietrouw

Nu abonneren

___________________________________________________________________________________________

Toelichting

  De Therapietrouw rapportage is een hulpmiddel om:

  • de therapietrouw bij bepaalde chronisch gebruikte geneesmiddelen te monitoren;
  • de uitkomsten te spiegelen aan landelijke referentiecijfers;
  • patiënten op te sporen die mogelijk voor verbetering van de therapietrouw in aanmerking komen.


  Als u een groep of cluster vormt met andere apotheken, kunt u ook de therapietrouwuitkomsten voor de groep/het cluster opvragen.

  De rapportage geeft de cijfers weer over een meetperiode van de meest actuele 12 maanden. U ziet de ontwikkeling door de tijd over 6 meetperiodes. Alleen van de laatste drie meetperiodes kunnen patiëntenlijsten opgevraagd worden.

  De rapportage is onderverdeeld in twee tabellen:

  Tabel 1: Gemiddeld percentage therapietrouw per geneesmiddelgroep

  De therapietrouw voor chronisch te gebruiken geneesmiddelgroepen is berekend als gemiddelde van de therapietrouw van alle patiënten van de betreffende geneesmiddelgroep binnen de apotheek (of groep/cluster van apotheken).

  Tabel 2: Percentage therapietrouwe patiënten per geneesmiddelgroep

  Voor dezelfde geneesmiddelgroepen als in tabel 1 is het percentage patiënten die therapietrouw zijn berekend, dat wil zeggen een therapietrouw hebben van 80% of hoger. Het is hier mogelijk om de patiënten op te sporen die volgens de berekening een lagere therapietrouw hebben.

  De volgende chronisch te gebruiken geneesmiddelgroepen komen in de rapportage Therapietrouw aan bod:

  • Directe orale anticoagulantia
  • Hartglycosiden
  • Vasodilatantia voor chronisch gebruik
  • Lisdiuretica
  • Spironolacton
  • Betablokkers
  • Calciumantagonisten
  • Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem
  • Antilipaemica
  • Thrombocytenaggregatieremmers
  • Botstructuur en botmineralisatiebeïnvloedende middelen
  • Orale bloedglucoseverlagende middelen.

   

  Let op: In deze rapportage is geen sprake van indicatoren. De uitkomsten zijn niet geschikt om apotheken onderling te vergelijken en te beoordelen. Doordat de trouw van de patiënt aan een apotheek sterk wisselt tussen apotheken en de patiënt niet gevolgd kan worden buiten de apotheek (of groep/cluster) zijn de uitkomsten niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van andere apotheken.

   

   

   

  Back to top