Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Groepen

Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

  1. Wat kan ik met een groep of cluster?
  2. Wat is het verschil tussen een groep en een cluster?
  3. Welke rapportages kan ik gebruiken om cijfers te delen in mijn samenwerkingsverband?
  4. Wat zijn de voorwaarden om een groep of cluster te vormen in SFK Select?
  5. Hoe kan ik een groep of cluster aanmelden bij SFK?
  6. Kan ik een extra apotheek toevoegen aan mijn bestaande samenwerkingsverband?
  7. Wat zijn de kosten voor een samenwerkingsverband?


 


1. Wat kan ik met een groep of cluster?

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen inzage in de eigen apotheekdata krijgen maar ook apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apothekers in een samenwerkingsverband. Zo kunt u gezamenlijke cijfers bekijken in uw FTO of bijvoorbeeld bij de uitvraag van indicatoren. 
Deze mogelijkheid is beschikbaar in het merendeel van de rapportages. 
Hierbij gelden geen beperkingen voor het aantal apothekers dat deel uitmaakt van groep of cluster.

2. Wat is het verschil tussen een groep en een cluster?

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen. Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde patiëntnummer hebben. Bij een groep is dat niet het geval. In het geval van een cluster worden patiënten in hun geneesmiddelengebruik gevolgd over de apotheken van het cluster, aan de hand van hetzelfde unieke patiëntnummer. Een cluster kan dan ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken. Bij een groep kan dit niet. Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.

3. Welke rapportages kan ik gebruiken om cijfers te delen in mijn samenwerkingsverband?

Overzicht van SFK produkten die beschikbaar zijn voor clusters en groepen. 

4. Wat zijn de voorwaarden om een groep of cluster te vormen in SFK Select?

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

5. Hoe kan ik een groep of cluster aanmelden bij de SFK?

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle webrapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

De juiste overeenkomst kunt u zelf bepalen met de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst.

6. Kan ik een extra apotheek toevoegen aan mijn bestaande samenwerkingsverband?

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de beheerder van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.

Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden. Die kunt u hier nalezen.

7.Wat zijn de kosten voor een samenwerkingsverband?

De abonnementskosten voor 2017 bedragen €94 per apotheek per samenwerkingsverband. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

 

 Terug naar veelgestelde vragen

 

Back to top