Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Groepen

Groepen

Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

 1. Wat kan ik met een groep of cluster?
 2. Wat is het verschil tussen een groep en een cluster?
 3. Hoe weet ik welke rapportages ik kan gebruiken om cijfers te delen in mijn samenwerkingsverband?
 4. Wat zijn de voorwaarden om een groep of cluster te vormen in SFK Select?
 5. Hoe kan ik een groep of cluster aanmelden bij SFK?
 6. Extra apotheek toevoegen aan samenwerkingsverband
 7. Wat zijn de kosten voor een samenwerkingsverband?
 8. Zie ook: Groepen & Clusters - Gegevens delen in samenwerkingsverband

 1. Wat kan ik met een groep of cluster?

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen naast inzicht in de eigen apotheekdata, ook apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apotheken in een samenwerkingsverband. Zo kunt u gezamenlijke cijfers bekijken in uw FTO of bijvoorbeeld bij de uitvraag van indicatoren. 
Deze mogelijkheid is beschikbaar in het merendeel van de rapportages. 
Hierbij gelden geen beperkingen voor het aantal apothekers dat deel uitmaakt van groep of cluster.

2. Wat is het verschil tussen een groep en een cluster?

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen. Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde patiëntnummer hebben. Bij een groep is dat niet het geval. In het geval van een cluster worden patiënten in hun geneesmiddelengebruik gevolgd over de apotheken van het cluster, aan de hand van hetzelfde unieke patiëntnummer. Een cluster kan dan ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken. Bij een groep kan dit niet. Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.

3. Hoe weet ik welke rapportages ik kan gebruiken om cijfers te delen in mijn samenwerkingsverband?

In de rapportage-lijst krijgt u per rapportage inhoudelijke informatie door op het info linkje  info  te klikken. Daar ziet u in de eerste tabel direct of de betreffende rapportage geschikt is om gegevens te delen in een samenwerkingsverband.

4. Wat zijn de voorwaarden om een groep of cluster te vormen in SFK Select?

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

5. Hoe kan ik een groep of cluster aanmelden bij de SFK?

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle webrapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

De juiste overeenkomst kunt u zelf bepalen met de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst.

6. Extra apotheek toevoegen aan samenwerkingsverband

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de coördinator van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in. Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden.

Je kunt het cluster uitbreiden door in te loggen op de SFK website, en dan te kiezen voor Mijn SFK, Samenwerkingsgegevens. Daar vind je de gegevens die wij hebben van je huidige samenwerking, maar ook een download naar een formulier om de samenwerking uit te breiden met een of meer apotheken. Dit formulier kun je ingevuld naar ons opsturen, maar scannen en mailen mag ook.

 

Wil je een hele nieuwe samenwerking opzetten naast het huidige cluster, dan kunt u hiervoor bijgaande samenwerkingsovereenkomst gebruiken:

 

Voor meer info, zie https://www.sfk.nl/rapportages/groepen-1.

 

7.Wat zijn de kosten voor een samenwerkingsverband?

Er gelden abonnementskosten per apotheek van een samenwerkingsverband, per jaar. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

 

Naar veelgestelde vragen

 

Stapsgewijs een groep opzetten in de praktijkprogramma's

U kunt een groep of cluster vormen met één of meer apotheken voor het raadplegen van de gezamenlijke cijfers in de webrapportages en SFK Select. Wilt u een groep opzetten met collega-apotheken, dan kunt u dit doen door onderstaande stappen te doorlopen.
 1. Iedere apotheker die deel uitmaakt van de apotheekgroep moet een abonnement nemen op eenzelfde inhoudelijk praktijkprogramma. Indien u groepsgegevens binnen meer dan één praktijkprogramma wilt raadplegen, dienen alle groepsleden dus te zijn geabonneerd op dezelfde inhoudelijke praktijkprogramma’s. Met een Combi-abonnement Patiëntenzorg en indicatoren regelt u dit in één keer.
 2. U en de collega-apothekers die deel uitmaken van de groep vullen een samenwerkingsovereenkomst in en sturen dit document ondertekend naar de SFK.
 3. Controleer of iedere apotheek uit de groep voldoende gegevenshistorie aan de SFK heeft aangeleverd.
  Voor de Praktijkprogramma’s is het nodig dat de SFK beschikt over minimaal 2 jaar aan historie, het lopende kwartaal hierbij niet meegerekend.
 4. Controleer de versleutelwaarden in de apotheeksoftwaresystemen van de apotheken die in de groep zitten. Deze versleutelwaarden moeten hetzelfde zijn ingesteld voor alle apotheken die deel uitmaken van de groep.
  Met de versleutelwaarden worden de AGB-codes van de artsen gecodeerd weggeschreven in de SFK-bestanden van de apotheek. De SFK kan derhalve alleen op een correcte manier de prescriptiecijfers van de huisartsen samenvoegen, als alle apotheken uit de groep dezelfde versleutelwaarden hanteren in het apotheeksoftwaresysteem.
 5. Als de versleutelwaarden niet hetzelfde zijn voor alle apotheken, ga dan na of enkele apotheken wel gelijke versleutelwaarden hebben. Neem deze versleuteling als uitgangspunt en pas vervolgens de versleutelwaarden van de andere apotheken hierop aan. Hierbij moet u rekening houden dat een apotheek deel kan uitmaken van meerdere groepen. (zie ook stap 6)
 6. Indien de versleutelwaarden moeten worden aangepast (zie stap 4), zal de SFK de nieuw-aangeleverde apotheekbestanden verwerken met nieuwe versleutelwaarden.
  Wanneer er niet voldoende historie is (zie stap 3), kunnen SFK-bestanden ook met terugwerkende kracht worden aangeleverd en verwerkt worden door SFK, zodat er zekerheid is dat er voldoende historie aanwezig is bij de deelnemende apotheken om alle praktijkprogramma's te kunnen gebruiken.
 7. Voor patiëntenanalyses is het van belang dat de interne patiëntnummers in de apotheek in de afgelopen 2 jaar, het huidige kwartaal hierbij niet meegerekend, niet zijn gewijzigd. Als dit wel is gebeurd, kunnen SFK-bestanden met terugwerkende kracht worden aangeleverd aan de SFK.
  Op deze manier verwerkt de SFK apotheekbestanden met de huidige patiëntnummers.
 8. Heeft u reeds een groep gevormd en zijn er meer apotheken die zich willen aansluiten bij de reeds bestaande groep, dan kunt u uw apotheekgroep eenvoudig uitbreiden met het formulier Uitbreiding groepsovereenkomst  (pdf).

Randvoorwaarden bij een samenwerkingsovereenkomst

Wilt u een samenwerkingsverband aangaan met collega-apotheken, dan is het belangrijk onderstaande aandachtspunten te doorlopen.
 1. Alle deelnemende apothekers die deel uitmaken van de groep vullen een samenwerkingsovereenkomst in en sturen dit document ondertekend naar de SFK. Om u op weg te helpen om de juiste keuze te maken welke overeenkomst voor u het meest passend is, heeft de SFK voor u een keuzehulp opgesteld.

 2. Alle deelnemende apotheken moeten toegang hebben tot dezelfde abonnementen. Iedere apotheker die deel uitmaakt van de apotheekgroep of -cluster moet minstens één abonnement nemen op eenzelfde inhoudelijk programma. Met een Combi-abonnement regelt u dit in één keer.

 3. Controleer of iedere apotheek uit de groep voldoende gegevenshistorie aan de SFK heeft aangeleverd. Voor de webrapportages is het nodig dat de SFK beschikt over minimaal 2 jaar, idealiter 3 jaar aan historie.

 4. De interne patiëntnummers in de apotheek mogen niet gewijzigd zijn in de afgelopen 2 jaar. Dit is van belang voor het maken van patiëntenanalyses. Als dit wel is gebeurd, kan de SFK u hierbij helpen of dit eenvoudig voor u aanpassen. Neemt u daarvoor contact op met de SFK.
  Eventueel kunt u zelf de SFK-bestanden opnieuw aanmaken (met de huidige patientnummers)  en met terugwerkende kracht opnieuw aanleveren aan de SFK. Hiermee worden de oude apotheekbestanden overschreven met de huidige patiëntnummers.

 5. Uitbreiding van de groep is altijd mogelijk. Heeft u reeds een groep of cluster gevormd en zijn er meer apotheken die zich hierbij willen aansluiten, dan kunt u uw samenwerkingsverband eenvoudig uitbreiden met het formulier Uitbreiding samenwerkingsovereenkomst groep of cluster (pdf).

Zie ook Voorwaarden voor groepen en clusters


Voorwaarden groepen en clusters

Plain Text icon leeg.txt — Platte tekst, 1 KB

Bestandsinhoud

leeg

Groepen

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen inzage in de eigen apotheekdata krijgen maar ook onderling apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apothekers. Deze mogelijkheid is beschikbaar in SFK Select en het merendeel van de rapportages buiten SFK Select.

Zo kan apotheker A toegang krijgen tot de gegevens van apotheker B, of kunnen apothekers A en B hun gegevens totaliseren. Hierbij gelden geen beperkingen voor het aantal apothekers dat deel uitmaakt van groep of cluster.

Groep of cluster

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen. Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde patiëntnummer hebben. Bij een groep is dat niet het geval. In het geval van een cluster worden patiënten in hun geneesmiddelengebruik gevolgd over de apotheken van het cluster, aan de hand van hetzelfde unieke patiëntnummer. Een cluster kan dan ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken. Bij een groep kan dit niet. Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.

Samenwerkingsovereenkomst

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle rapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

 • Hoe weet ik welke samenwerkingsovereekomst op mijn groep of cluster van toepassing is?

De juiste overeenkomst kunt u zelf bepalen met de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst.

 • Nieuwe apotheek toevoegen aan uw bestaande groep of cluster.

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de coördinator van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.
Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden. Die kunt u hier nalezen.

Kosten

Er gelden abonnementskosten per apotheek die deelneemt. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een groepsovereenkomst of voor andere bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de SFK.

Zie ook: Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

 

 

Back to top